CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energiaProjekt pomaga Małym i Średnim Przedsiębiorstwom (MŚP) zracjonalizować zużycie energii poprzez stworzenie europejskiej sieci izb oferujących informacje i doradztwo.

Potencjał zmniejszenia zużycia energii w przedsiębiorstwie - bez ponoszenia lub tylko niewielkim nakładem kosztów - ocenia się na 10-20%, dlatego izby mające bezpośredni kontakt z firmami zaangażowały się w promocję działań efektywnościowych.
Mapa krajów biorących udział w projekcie
   Europejska strona projektu
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej