CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Audyt energetyczny

Definicja audytu energetycznego wg. UE

Audyt energetyczny to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności a co za tym idzie – obniżenia zakładowych kosztów energii.

Audyt elektroenergetyczny czyli połączenie audytu energetycznego w zakładzie z oceną możliwości optymalizacji kosztów poboru energii elektrycznej – prezentacja przygotowana przez JES Energy Sp. z o.o. na seminarium pt. „Jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej w przedsiębiorstwie” zorganizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. we współpracy z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 23 czerwca 2009r. w siedzibie ARP w Warszawie.


Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej