CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Audyt energetyczny

Definicja audytu energetycznego wg. UE

Audyt energetyczny to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich efektywności a co za tym idzie – obniżenia zakładowych kosztów energii.

Przewodnik samodzielnego audytu efektywności energetycznej - Niniejszy Przewodnik został opracowany w projekcie CARE+ programu "Inteligentna Energia - Europa" finansowanym przez Komisję Europejską i przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży przemysłu chemicznego, ale może być narzędziem wsparcia dla każdej produkcyjnej firmy. Uzupełnieniem Przewodnika są "Najlepsze Praktyki w zakresie efektywności energetycznej".Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej