CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Polecane strony

Urząd Regulacji Energetyki
Polecamy na stronie: PORADNIK ODBIORCY a w nim m.in. Jak oszczędzać energię elektryczną? i Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej? Kampania edukacyjna dotycząca prawa odbiorcy do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
 

przy
Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej
przy
Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
Polecamy na stronie: Oferta szkoleń i audytów energetycznych dla zakładów przemysłowych. Prezentacja Laboratorium PJCEE. Wskazanie kolejności działań dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, metody oszczędzania energii w poszczególnych instalacjach przemysłowych. Działalność doradcza, ekspercka i szkoleniowa KAPE.
 
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
Polecamy na stronie: Informacje: o aktualnych konferencjach / Targach Energii, o działaniach na rzecz rozwoju polityki energetycznej Polski
 
Portal Gospodarczy: ABC efektywności energetycznej
Polecamy na stronie: Portal gospodarczy Wirtualny Nowy Przemysł publikuje codziennie wydarzenia i wiadomości, komentarze i artykuły ekspertów na temat efektywności energetycznej
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polecamy na stronie: NFOŚiGW - wspólnie z Wojewódzkimi Funduszami - stanowi filar polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Fundusze te podejmują programy, w ramach których finansowane są - poprzez pożyczki lub dotacje ze środków UE oraz krajowych - przedsięwzięcia mające pozytywny wpływ na środowisko, m.in. poprawiające efektywność energetyczną czy wykorzystanie OZE.
 
Wortal energetyczny Nowa Energia
Polecamy na stronie: Wiadomości w tematyce energia: aktualności z rynku energii, elektroenergetyka, dla odbiorców o rynku energii, paliwa dla energetyki, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo, technologie.
 
Platforma Informacyjna Inteligentnego Opomiarowania Witryna internetowa poświęcona wdrażaniu systemu Smart Metering w Polsce
W Polsce trwają dość intensywne przygotowania do wdrożenia inteligentnego opomiarowania. Ta nowa technologia jest już stosowana w fabrykach i innych miejscach, gdzie zużywa się dużo energii. Obecnie zaczyna docierać do mniejszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
 
» Polecane strony na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej