CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Prezentacja projektu


Polski zespół projektu CHANGE


Polski zespół projektu CHANGE

Zespół prowadzących projekt w Polsce - szkolenie krajowe kadr izbowych 17 luty 2009, KIG, Warszawa (od lewej): Adam Wojewodzic (Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsko-Białej), Małgorzata Potocka ( Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa), Paweł Mieczan, (Północna Izba Gospodarcza), Szczecin, Katarzyna Grzejszczyk ( Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa), Jakub Sitek (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Poznań), Julita Patkowska-Markiewicz (Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław), Sylwia Lasota (Dolnośląska Izba Gospodarcza, Wrocław)Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców


Organizator Informacja
Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie Sieć informacji i doradztwa w Polsce – woj. mazowieckie
Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu http://www.dig.wroc.pl/change/
Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu http://www.wiph.pl/content/view/202/
Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsko-Białej http://www.inteligentna-energia.cci.pl/
Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie http://izba.info/Change-ab182-182.html
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej