CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Przewodnik po efektywności


RAPORT pt. Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Katowice 2009 - opracowany przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polski Klub Ekologiczny w Katowicach


Czytelnicy Raportu mogą znaleźć informacje wprowadzające do polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski, wdrażania instrumentów tych polityk, wielkości i efektów wdrożenia potencjału efektywności energetycznej, wpływ wdrożenia potencjału na osiągnięcie celów pakietu oraz co zrobić by realizować scenariusz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej. Raport zaprasza do lektury nie tylko zainteresowanych użytkowaniem energii i wytwarzaniem energii elektrycznej, ale także wszystkich zainteresowanych problematyką trwałego zrównoważonego rozwoju z równoczesnym przeciwdziałaniem zmianom klimatu.
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej