CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Przewodnik po efektywności


Systematyczne podejście do "zielonej" produkcji - prezentacja dr Norberta Hillera Dyrektora Zarządzającego firmy INTECHNICA w Niemczech i audytora EMAS – szkolenie europejskich kadr izbowych w Brukseli w dniach 9 i 10 grudnia 2008r.

Firma INTECHNICA rozpoczęła działalność w 1995r.jako pierwszy audytor środowiskowy w Niemczech, który zajmuje się weryfikacją oraz certyfikacją zgodności z systemami EMAS i ISO 14001. Firma podejmuje projekty związane z energooszczędnością, ochroną środowiska, systemami zarządzania środowiskowego i jakością, jak również z obszaru Integrated Product Production czy zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej