CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Publikacje i narzędzia on line

Narzędzie / publikacja Finasowanie przez / ze środków Rok Opis
WSTĘP DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MATERIAŁY DLA STOWARZYSZEŃ, IZB PRAKTYKA - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ PRAKTYKA - INFORMACJE TECHNICZNE PRAKTYKA - INFORMACJE SEKTOROWE
(uwaga: narzędzia te zostały wypracowane w ramach projektów prowadzonych w danych sektorach. W większości przypadków można je jednak wykorzystywać także i w przedsiębiorstwach innych branż)
ENERGIA ODNAWIALNA
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej