CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Sieć informacji i doradztwa w Polsce

Przedsiębiorców poszukujących informacji krajowej lub regionalnej zapraszamy na strony internetowe dedykowane poprawie efektywności energetycznej, prowadzone odpowiednio przez Krajową Izbę Gospodarczą i regionalne Izby Gospodarcze w pięciu województwach - Partnerów w projekcie CHANGE.


Informacji można szukać także i w innych izbach, które, angażują się w promowanie efektywności energetycznej i uczestniczyły w szkoleniu kadr izbowych w ramach projektu CHANGE:
Jak doradzać przedsiębiorcom w sprawach energii - poradnik dla organizacji biznesu

W ramach projektu CHANGE stworzona została europejska sieć doradców w sprawach Inteligentnej Energii¸ którzy uruchomili / rozwinęli konkretną pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), pomagając im w ten sposób optymalizować zużycie energii. Niniejszy poradnik powstał pierwotnie dla doradców izbowych pracujących na rzecz MŚP w tematyce energii, ale może być równie przydatny dla wszystkich doradców i organizacji wspierających MŚP w sprawach energii. Jest przeznaczony głównie dla doradców z mniejszym doświadczeniem w problematyce energii lub tych, którzy pracują nie tylko w tym temacie. Poradnik daje przegląd zagadnień, które powinny być wzięte pod uwagę, gdy szkoli się doradców czy pracuje z MŚP nad problemami energii. Ponieważ okoliczności są różne w każdym z krajów, poradnik ten dostarcza raczej ogólnej, niż specyficznej dla danego kraju informacji.


Doradztwo w przedsięwzięciach energooszczędnych dla firm MŚP – podmioty obecne na rynku w Polsce. Izby gospodarcze jako pierwszy kontakt dla MŚP w sprawach energii - opracowanie na podstawie wystąpienia dr inż. Mirosława Semczuka Wicedyrektora Dpt. Innowacyjnej Gospodarki w Agencji Rozwoju Przemysłu na krajowym szkoleniu kadr izbowych, Warszawa, 3 marca 2009r.


Dr inż. Mirosław Semczuk Wicedyrektor w Departamencie Innowacyjnej Gospodarki Agencji Rozwoju Przemysłu podczas krajowego szkolenia kadr izbowych
Dr inż. Mirosław Semczuk Wicedyrektor w Departamencie Innowacyjnej Gospodarki Agencji Rozwoju Przemysłu podczas krajowego szkolenia kadr izbowych

Rynek usług doradczych w Polsce znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Przygotowanie się izb gospodarczych do prowadzenia takiego doradztwa w podstawowym zakresie wymaga właściwego podejścia.

Po pierwsze, należy zapoznać się z firmą, która poszukuje danej usługi. Optymalne byłoby przygotowanie arkusza wstępnego, w którym firma umieszcza informacje o kosztach ponoszonych na prąd elektryczny, wodę, gaz itp. Im więcej danych jest dostępnych, tym łatwiej jest pomóc takiej firmie. Następnie, bardzo ważne jest zdobycie informacji o tym, czego klient oczekuje – np. czy chce zainwestować w modernizację jakiejś instalacji.

Duże znaczenie mają rozmowy uświadamiające przedsiębiorstwa o znaczeniu i istocie zagadnień związanych z oszczędzaniem energii. Wymagają one niekiedy dużej dyplomacji i wiedzy, którą ciągle należy uzupełniać. Należy, po pierwsze, uświadamiać kadrom zarządzającym firmą, że zwiększanie efektywności energetycznej powinno przebiegać w etapach. Podstawą zarządzania energią w przedsiębiorstwie powinien być plan działania. Następne kroki to: wykonanie danego planu i kontrola dla oceny rezultatów i podjęcie działań reformujących proces. W wyniku kontroli tworzy się nowy plan działania i cały cykl zaczyna się od początku.

Należy uświadomić przedsiębiorstwu, że zarządzanie energią jest procesem, a nie jednorazową akcją i nad utrzymaniem i poprawą efektywności energetycznej trzeba stale pracować. Dzięki uczuleniu na powyższe kwestie menadżerowie mogą zostać zachęceni do wprowadzenia w firmie polityki zarządzania energią.

Źródła informacji o podmiotach świadczących usługi związane z efektywnością. Jest ich bardzo dużo, a tym najbardziej oczywistym jest internet. Przed udzielaniem porad przedsiębiorcom należy dokonać selekcji i systematyzacji stron internetowych, aby wiedzieć, które odpowiadają wymaganiom przedsiębiorców. Jako przykład strony dla przedsiębiorców prelegent przedstawił stronę projektu ExBesswww.bess-project.info

Szukając doradcy energetycznego dobrze po prostu skorzystać z przeglądarek. Warto pamiętać, że oprócz przeglądarki Google są też inne – ekspert polecił meta-wyszukiwarkę Copernic, dostępną do ściągnięcia za darmo na stronie www.copernic.com -przeszukującą dane z 12 innych przeglądarek. Warto też korzystać z katalogów oferowanych przez różne portale internetowe, pamiętając jednak o dokonywaniu selekcji. Polecane przykładowo portale to: www.cieplej.pl, www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl, http://biltena.pl/Ekologia-Energia.

W zamieszczonej prezentacji zapoznać się można z głównymi podmiotami, do których należy kierować się po informacje na tematy związane z racjonalnym wykorzystaniem energii. Są to: uczelnie, jednostki badawczo – rozwojowe, stowarzyszenia branżowe, firmy konsultingowe, firmy usługowo–wykonawcze (np. wymieniające falowniki), producenci urządzeń (świetni doradcy, którzy niewiele kosztują, a pokazują dobre dla danego przypadku rozwiązania), agencje energii, fundacje, izby gospodarcze (w których np. sieć KIGNET wspiera biznes), zakłady energetyczne, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, stowarzyszenia techniczne.
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej