CHANGE: Chambers - Energy - SMEs Izby gospodarcze promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach

Prezentacja projektu
Koordynator krajowy projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Katarzyna Grzejszczyk

tel.: 022 6309628
Inteligentna energia

Sieć informacji i doradztwa w Polsce

Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje z wieloma podmiotami działającymi w kraju i regionie na rzecz efektywności energetycznej, których eksperci posiadają wiedzę i kompetencje w tej tematyce, m.in. z Krajową Agencją Poszanowania Energii i Polsko-Japońskim Centrum Efektywności Energetycznej, Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Agencją Rozwoju Przemysłu, Mazowiecką Agencją Energetyczną, Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej i in.

Podmioty działające i świadczące usługi w tematyce energii obecne w Polsce


Źródła finansowania inwestycji w inteligentną energię w województwie mazowieckim z Programu Regionalnego, POIiŚ, PEŚSzkolenia dla przedsiębiorców

Biuro ds. UE Krajowej Izby Gospodarczej organizuje, w ramach projektu, cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców w tematyce efektywności energetycznej.

Informacje o kolejnych spotkaniach z przedsiębiorcami:

Lp. Tytuł Data Program Zdjęcia
1. Sposoby zmniejszania zużycia energii w małym i średnim przedsiębiorstwie 6 maja 2009 roku (865KB) 1 2
3 4
2. Sposoby zmniejszania zużycia energii w małym i średnim przedsiębiorstwie 2 lipca 2009 roku (869KB) 1 2
3 4
3. Sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie 21 maja 2010 roku (866KB) 1 2
3 4
4. Sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie 23 czerwca 2010 roku (868KB) 1 2
3 4
Projekt realizowany przy wsparciu:
Intelligent Energy Europe
Wyłączną odpowiedzialność za zawartość tej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych tu treści.
wykonanie: ERYDIUM Strona główna | Europejska strona projektu | Strona Krajowej Izby Gospodarczej